Uykuda nefes alımı sırasında, havanın dar alandan geçerken yumuşak dokularda titreşime neden olmasıyla oluşan sese horlama denir.

Horlamanın en sık rastlanan nedenleri şöyle sıralanabilir:

Horlama tedavisi için öncelikle horlamaya neden olan etkenler muayene ve testler ile tespit edilir. Burun tıkanıklıkları, küçük dil büyümesi, damak sorunları, bademcik, geniz eti büyümesi ameliyatlar ile düzeltilebilmektedir.

Horlama için yapılabilen ameliyatlar şöyle sıralanabilir:

Burun eti küçültme ameliyatı
Septum deviasyon ameliyatı (burun orta kemiği eğriliği)
Bademcik ameliyatı
Geniz eti ameliyatı
Yumuşak damak cerrahisi
Küçük dile müdahale

Horlamanın Belirtileri Nelerdir?

Horlama, basit ve normal bir durum gibi algılanmakta, genel olarak yaşanan gürültü şikayeti ile ele alınmaktadır. Ancak horlama, ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu bakımdan horlama ile ortaya çıkabilecek belirtileri, ciddi sağlık problemlerinin belirtileri olarak ele almak gerekmektedir.

Horlamanın çocuklarda ortaya çıkan belirtilerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

Erişkinlerde oluşan horlama belirtilerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

Horlama Tedavisi Yöntemleri

Basit horlama, belli başlı tedbirlerin alınması ile tedavi edilebilmektedir. Erişkin ve basit horlama durumu bulunan kişilerin alması gereken tedbirleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

Tedavi Herkese Uygun mudur?

Horlama tedavisinde kişiye uygulanan detaylı ve titiz muayene sonrası, horlamanın nedenine göre en uygun yöntemin belirlenmesi gerekmektedir.

Horlama tedavisinde kişiye;

Cerrahi Operasyon Gerekir mi?

Horlamanın cerrahi tedavisinde öncelikle, basit horlama mı yoksa uyku apnesi mi olduğunun kesin tanısı gerçekleştirilmelidir. Uyku apnesinin kesin tanısı, polisomnografi adı verilen uyku testi ile yapılabilmektedir.

Basit horlama cerrahi tedavisinde yapılacak müdahaleleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

Uyku apnesi şüphesi bulunan horlayan hastalarda ise, detaylı bir muayene sonrası burun bölgesinde sorunlar olup olmadığının araştırılması, aynı zamanda hastanın ideal kilosuna ulaşması sağlanmalıdır. Ardından ise, yapılan palisomnografi testi ile kesin tanı yapılmalı ve gerekli tedavi uygulamaları belirlenmelidir. Ağır uyku apnesi bulunan hastalarda cerrahi müdahalelerden çok, uykuda basınçlı oksijen maskeleri kullanılmaktadır. Hafif ve orta uyku apnesi bulunan hastalarda ise, temelde yatan patoloji doğrultusunda, yumuşak damak ve küçük dil cerrahileri, dil kökü cerrahileri ve çene ilerletme ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir.

Ne zaman hekime başvurmalısınız?